از اين سو به آن سو زناشویی میلیاردر سرگرمی

از اين سو به آن سو: زناشویی میلیاردر سرگرمی بازیگر ازدواج زندگی سرگرمی چه خبر از کجا ؟

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی رباتی که از انسان تقلید می کند

محققان یک ربات مجهز به هوش مصنوعی ساخته اند که با مشاهده اعمال انسان یا ویدئویی از آنها می تواند همان حرکت را تقلید کند.

رباتی که از انسان تقلید می کند

رباتی که از انسان تقلید می کند

عبارات مهم : ماشین

محققان یک ربات مجهز به هوش مصنوعی ساخته اند که با مشاهده اعمال انسان یا ویدئویی از آنها می تواند همان حرکت را تقلید کند.

به گزارش مهر به نقل از تلگراف، نسل جدیدی از ربات های مجهز به هوش مصنوعی در آینده نزدیک می توانند بعد از مشاهده اعمال یک انسان یا ویدئوی آنها همان حرکات را تقلید کنند.

رباتی که از انسان تقلید می کند

مهندسان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی یک ماشین مجهز به چنگک اختراع کرده اند که می تواند فعالیت های تازه مانند انداختن توپ در کاسه یا برداشتن یک فنجان را فقط با مشاهده انجام اعمال به وسیله یک فرد بیاموزد.

به گفته محققان این ربات با کمک چنین روشی می تواند مهارت های تازه را سریعتر از بقیه ماشین ها بیاموزد. این ماشین با کمک این روش می تواند در آینده انجام فعالیت های پیچیده را مانند انسان و حیوانات را فقط با مشاهده بیاموزد.

محققان یک ربات مجهز به هوش مصنوعی ساخته اند که با مشاهده اعمال انسان یا ویدئویی از آنها می تواند همان حرکت را تقلید کند.

تیانه یو محقق ارشد این پروژه در یک پست وبلاگی می نویسد: یادگیری مهارت تازه با مشاهده انجام آن به وسیله فردی دیگر یا توانایی تقلید بخش مهمی از هوش انسان یا حیوان هست. چنین قابلیتی به انسان کمک می کند اهداف خود را راحت تر به ربات ها انتقال یافته کند.

واژه های کلیدی: ماشین | مشاهده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz