از اين سو به آن سو زناشویی میلیاردر سرگرمی

از اين سو به آن سو: زناشویی میلیاردر سرگرمی بازیگر ازدواج زندگی سرگرمی چه خبر از کجا ؟

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی قرار است ما نگاه اصلاح‌طلبانه داشته باشیم / آدم فاسد چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا حتما باید از بین بردن شود ، مرعشى

سیاست اصلاح‌طلبان در برخورد با پرسشها کشور با سیاست گروه‌هاى افراطى یعنى بعضى از اصولگرایان افراطى حتما متفاوت است.

قرار است ما نگاه اصلاح‌طلبانه داشته باشیم / آدم فاسد چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا حتما باید از بین بردن شود ، مرعشى

مرعشى: قرار است ما نگاه اصلاح طلبانه داشته باشیم /آدم فاسد چه اصلاح طلب چه اصولگرا حتما باید از بین بردن شود

عبارات مهم : سیاست

سیاست اصلاح طلبان در برخورد با پرسشها کشور با سیاست گروه هاى افراطى یعنى بعضى از اصولگرایان افراطى حتما متفاوت است.

به گزارش جماران؛ عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تاکید کرد: نگاه تمامیت خواهى که در قالیباف یا در احمدى نژاد بود نباید ما را منحرف کند. نگاه اصلاح طلبانه آقاى نجفى قابل دفاع است.

قرار است ما نگاه اصلاح‌طلبانه داشته باشیم / آدم فاسد چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا حتما باید از بین بردن شود ، مرعشى

سید حسین مرعشى با اشاره به انتقادها نسبت به بعضی انتصاب های شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در کانال تگرامی خود نوشت:

آدم فاسد چه اصلاح طلب چه اصولگرا حتما باید از بین بردن شود

سیاست اصلاح‌طلبان در برخورد با پرسشها کشور با سیاست گروه‌هاى افراطى یعنى بعضى از اصولگرایان افراطى حتما متفاوت است.

کشور یک اقلیت اصولگرا دارد و یک اکثریت اصلاح طلب. همین نما باید در مدیران شهردارى هم باشد.

قرار نیست ما مثل قالیباف همه را از بین بردن کنیم و اتوبوسى نیرو بیاوریم. قرار است شهردارى را با همین نیروى انسانى اداره کنیم. باید اصل را بر توانایى و تخصص افراد گذاشت.

قرار است ما نگاه اصلاح طلبانه داشته باشیم. نگاه تمامیت خواهى که در قالیباف یا در احمدى نژاد بود نباید ما را منحرف کند. نگاه اصلاح طلبانه آقاى نجفى قابل دفاع است.

قرار است ما نگاه اصلاح‌طلبانه داشته باشیم / آدم فاسد چه اصلاح‌طلب چه اصولگرا حتما باید از بین بردن شود ، مرعشى

سیاست اصلاح طلبان در برخورد با پرسشها کشور با سیاست گروه هاى افراطى یعنى بعضى از اصولگرایان افراطى حتما متفاوت است.

هدف ما این نبوده است که فقط اشخاص جابه جا شوند، نشانه ما این بود که سیاست ها و جهت گیری ها درست شود و کشور در مسیر صحیحى قرار داشته باشد.

سیاست اصلاح‌طلبان در برخورد با پرسشها کشور با سیاست گروه‌هاى افراطى یعنى بعضى از اصولگرایان افراطى حتما متفاوت است.

همان ضرورت هایى که وجود داشت که ما آقاى روحانى را بعنوان رییس جمهور گزینش کنیم، یا با آن سبد سیاسى افرادى را به مجلس بفرستیم تا فراکسیون امید را شکل دهند، یا همه ضرورت هایى که براى شکل گیرى شوراى شهر و گزینش آقاى نجفى به عنوان شهردار وجود داشت، هنوز سر جاى خودش باقی است و ما نباید در حمایت قاطع از دولتمان دچار تردید شویم.

واژه های کلیدی: سیاست | اصولگرا | قالیباف | اصلاح طلب | اصولگرایان | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz