از اين سو به آن سو زناشویی میلیاردر سرگرمی

از اين سو به آن سو: زناشویی میلیاردر سرگرمی بازیگر ازدواج زندگی سرگرمی چه خبر از کجا ؟

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صحت ندارد ، بازداشت محمود احمدی‌نژاد؟/ وکیل احمدی نژاد

یک وکیل دادگستری در تصویر العمل به اخبار انتشار یافته راجع به بازداشت رییس دولت نهم و دهم گفت: اخبار را منابع موثق دنبال کنید. خبر بازداشت احمدی‌نژاد صحت ندارد.

صحت ندارد ، بازداشت محمود احمدی‌نژاد؟/ وکیل احمدی نژاد

بازداشت محمود احمدی نژاد؟/ وکیل احمدی نژاد: صحت ندارد

عبارات مهم : اخبار

یک وکیل دادگستری در تصویر العمل به اخبار انتشار یافته راجع به بازداشت رییس دولت نهم و دهم گفت: اخبار را منابع موثق دنبال کنید. خبر بازداشت احمدی نژاد صحت ندارد.

سید عادل حیدری، در تصویر العمل به خبر بازداشت محمود احمدی نژاد بعد از سفر بوشهر گفت: اخبار را از منابع موثق پیگیری کنید و من این خبر را تکذیب می کنم.

صحت ندارد ، بازداشت محمود احمدی‌نژاد؟/ وکیل احمدی نژاد

وی افزود: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیافتاده است و این خبر صحت ندارد.

پیش از این، سایت النشره لبنان نیز در خبری مدعی بازداشت احمدی نژاد در شیراز و حصر خانگی او شده است بود!

یک وکیل دادگستری در تصویر العمل به اخبار انتشار یافته راجع به بازداشت رییس دولت نهم و دهم گفت: اخبار را منابع موثق دنبال کنید. خبر بازداشت احمدی‌نژاد صحت ندارد.

انتخاب

واژه های کلیدی: اخبار | تصویر | شیراز | منابع | بازداشت | احمدی نژاد | احمدی نژاد | محمود احمدی نژاد

صحت ندارد ، بازداشت محمود احمدی‌نژاد؟/ وکیل احمدی نژاد

صحت ندارد ، بازداشت محمود احمدی‌نژاد؟/ وکیل احمدی نژاد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz